Ready for Padel?

Padel

Voordat we bovenstaande vraag gaan beantwoorden of nog beter voordat alle leden die vraag gaan beantwoorden wordt eerst nadere toelichting gegeven waarom die vraag wordt gesteld.

Scenario’s
Net als de rest van de tennisverenigingen in Nederland wordt ook Ready geconfronteerd met een jaarlijkse daling van ons ledenaantal van 5%. In onderstaand grafiekje is duidelijk te zien wat die trend voor ons voor de toekomst gaat betekenen.

foto_dalend_ledental.png 

Dit heeft uiteraard allerlei consequenties; met minder leden wordt het steeds lastiger om alle vrijwilligersfuncties te bemensen. Een financiële vertaling van de ledendaling heeft laten zien dat we financieel vanaf 2023 de min in gaan. Het aantal banen dat we hebben en moeten onderhouden wordt gezien het ledenaantal fors te veel.
Kortom, het bestuur vond dat er iets moest gebeuren. Het heeft Anton Esseling en Ton van der Bruggen opdracht gegeven een aantal scenario’s te ontwikkelen om daaruit een keuze te maken met maar één doel:
De toekomst van onze tennisvereniging  waarborgen.
Dat doel heeft geleid tot een drietal sporen die het Bestuur wil voorleggen aan de leden in een Algemene Ledenvergadering op maandag 17 September. Deze 3 sporen worden dan wat uitgebreider aan u gepresenteerd. Hieronder in het kort. Het is een bewuste keus om deze drie tegelijkertijd in te zetten. Ze kunnen prima tegelijkertijd ingezet worden en daardoor zijn we ook niet afhankelijk van één optie.

Spoor 1     Investeer in Padel
Zoals veel tennisverenigingen in Nederland maar zeker ook in onze directe omgeving (Hulsberg, Kimbria, Berg & Terblijt) gaan tennisverenigingen Padelbanen aanleggen.

Wat is Padel?
Padel is volgens recente onderzoeken één van de snelst groeiende sporten ter wereld en is in Nederland en elders in Europa aan een grote opmars bezig. Landen waar nu volop padelbanen liggen zijn Spanje (bakermat), Frankrijk, Italië, Portugal, België, Duitsland en Zweden. In Nederland hebben we nu zo’n 100 banen liggen, maar de uitbreiding gaat zo snel dat het dubbele aantal eind 2018 wordt verwacht. Door het kleine oppervlak van de baan (10 bij 20), het gebruik van glazen wanden en de slimme combinatie van tennis en squash, is Padel een uitdagende sport die snel en makkelijk te leren is. Je speelt het met speciale rackets en ballen. Je speelt Padel als dubbelspel (dus 2 tegen 2) en de regels zijn bijna hetzelfde als bij tennis.

 foto_padel_2.jpg

Het vraagt uiteraard om een flinke investering die we dan ook aan de leden zullen voorleggen. Gedeeltelijk gaan we die financieren met een lening en gedeeltelijk met eigen middelen.

Spoor 2     Verstevig de samenwerking met Stennis
Al jarenlang delen we ons park met de Studentenvereniging Stennis. Dat bevalt ons en ook Stennis heel goed. Voordat we investeringen gaan doen willen we uiteraard wel verzekerd zijn van een langdurige samenwerking zodat die investeringen ook rendabel zijn. We zijn daarover al in gesprek met de verantwoordelijke mensen bij de Universiteit Maastricht. Daarnaast gaan we uiteraard de studentenpopulatie benutten om de padelsport onder de aandacht te brengen en daaruit nieuwe leden binnen te halen.

 Spoor 3     Samenwerking met Tennisvereniging De Burght
Onder het motto “je kunt niet alles alleen” zijn we De Burght op gaan zoeken om te kijken op welke manier we in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen. Er hebben daar al een tweetal oriënterende gesprekken tussen beide besturen over plaats gevonden en dat heeft geresulteerd in de afspraak om begin September bij elkaar te komen en dan over concrete voorstellen te praten.
Je kunt dan denken aan een uitwisselingstoernooi, winterlidmaatschappen voor leden van De Burght, samenwerking op het gebied van de jeugd, gebruik van onze eventuele Padelbanen etc.
In principe staat alles open en willen we met elkaar in zee.

Tot slot; er staat heel wat te gebeuren maar alles met de intentie om een gezonde basis voor de toekomst voor ons cluppie te creëren.
In bijlage vind je de presentatie die 5 juli op de informatiebijeenkomst gegeven is. Via deze link vind je een mooi filmpje waarop duidelijk zichtbaar is dat Ready langs de groene loper ligt (vanaf 3:00), waardoor we nog beter zichtbaar worden, zeker als aan die kant de Padelbanen komen!

Heb je nog vragen? Stel ze aan Anton, Ton of iemand van het Bestuur. Maar kom vooral naar de extra Algemene Ledenvergadering op 17 september om daar je stem te laten horen.

Downloads:

Bestuursnieuws overzicht