Toekomst scenario's

Voor ingelogde leden is de presentatie te downloaden die op 29 mei op de klankbordavond getoond is.

Woensdag 29 mei was het zover: de eerste presentatie over de toekomstscenario's van Ready. Het was een waardevolle bijeenkomst waarin goede vragen gesteld zijn en waar verschillende suggesties gedaan zijn waar we echt iets mee kunnen. Mooi dat leden zo betrokken meedenken!

Helaas viel de opkomst bij zo'n belangrijk thema toch tegen. Deze stond niet in verhouding tot het aantal leden dat we hebben. Maar het is wel belangrijk dat (een groot deel) onze leden de scenario's kennen. Alleen op die manier kunnen we op de speciale ALV op donderdag 5 juli een gefundeerde keuze maken om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen.

We vinden het dan ook geen enkel probleem om de presentatie nog een aantal keer te geven aan groepjes leden. Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Ankie Jacobs, bestuurslid Communicatie. Je krijgt dan bericht wanneer de presentaties gepland zijn. In elke geval voor 5 juli, want dan moet gestemd worden over de investeringen die voorgesteld worden.

Dus noteer in elk geval 5 juli 20.30 uur (Baan11)  in je agenda om te komen stemmen. 

Bestuursnieuws overzicht