Verslag ALV 27 november 2017

Het verslag van de ALV van 27 november is te downloaden voor ingelogde leden, evenals de presentatie die die avond gegeven is. Hieronder vind je de highlights van wat besproken is.

 

 • Ledverlichting banen
  Een commissie bestaande uit Peter Paul Kolber, Hans van den Dijssel en Kees Michielsen adviseert positief over aanschaf ledverlichting voor banen vanwege gebruikersgemak en besparing op energiekosten. De ALV stemt in met aanschaf, subsidie wordt aangevraagd en ('groene') financiering wordt onderzocht.
 • Renovatie/verbouwing/nieuwbouw clubhuis
  Een nog op te richten commissie onder leiding van Ton van der Bruggen gaat verschillende scenario's maken voor de ALV van donderdag 29 maart 2018. De opdracht en de link met SBTG wordt nog geformuleerd.
 • Padelbanen
  Een commissie bestaande uit Peter Paul Kolber, Hans van den Dijssel, Kees Michielsen en Roer Olivers gaat verkennend onderzoek doen naar de meerwaarde van Padelbanen en of deze middels crowdfunding gefinancierd kunnen worden. Voor meer info over wat Padel is, zie deze link op YouTube.
 • Contributie 2018
  In de ALV is besloten om, gezien de investeringen die op stapel staan, de contributie met 3% te verhogen (prijsindex is 1,3%).
 • Bardiensten 2018
  De bardienst per seniorlid is weer 6 uur voor het hele jaar. Er zijn twee nieuwe regels voor 2018:

  • Indien je tijdens een competitiedag een dienst van 4 uur draait, telt dit voor 6 uur. Dus 4=6. 
  • Indien je niet kunt op een datum dat je ingepland bent (zelf of verplicht) dien je ZELF voor een vervanger te zorgen en tijdig door te geven op baan11@mltcready.nl zodat de dienst ook bij de juiste persoon geregistreerd wordt en de juiste persoon de code voor het alarm krijgt.
 • Samenstelling bestuur
  Marc Bos is per 27 november 2017 afgetreden, Hans de Jong treedt in maart 2018 af en Ton van der Bruggen wordt in maart 2018 voorgedragen als algemeen bestuurslid en loopt de komende maanden mee met het bestuur.
 • Jeugdcommissie
  Mireille Berghof treedt af als voorzitter, maar blijft in de jeugdcommissie actief. William Sanders denkt erover het voorzitterschap op zich te nemen. 
 • Activiteitencommissie 
  Pamela Druyvesteyn treedt af als voorzitter, Esther van der Zande neemt het stokje over samen met Desiree Penders en Vincent de Jong. 
 • Barcommissie
  Hans de Jong treedt in maart 2018 af als bestuurslid en als coördinator barcommissie. Roy van Hulten stopt per januari 2018 met de barcommissie. 
 • Parkbeheer
  Marc Bos treedt af per november 2017 als bestuurslid van MLTC Ready. Deze functie wordt binnen het bestuur van de vereniging niet opnieuw ingevuld. Dit omdat Marc bestuurslid van SBTG blijft en Parkbeheer van daaruit vorm gegeven wordt. Parkbeheer wordt momenteel uitgevoerd door Hans van den Dijssel en Lerau Coenen. Rene Smeets is recentelijk gestopt.

Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden op bestuur@mltcready.nl, voor de activiteitencommissie op activiteiten@mltcready.nl, voor de barcommissie op baan11@mltcready.nl en voor baanonderhoud/parkbeheer op marc@mltcready.nl

Nieuws overzicht