Samenvatting ALV 23 november 2015

Voorzittershamer

Tijdens de ALV van 23 november is zowel het plan om de bar in eigen beheer te gaan doen als de begroting voor 2016 (met enkele opmerkingen) goedgekeurd.

Er is een aantal aandachtspunten benoemd die de komende periode verder uitgewerkt worden. Het verslag van de ALV is binnenkort terugvindbaar op deze site. De sheets van de presentatie en de gewijzigde begroting voor 2016 zijn nu al te downloaden voor leden die ingelogd zijn. Via nieuwsbrieven word je verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen mbt de bar en wanneer je als lid in actie moet komen om bijvoorbeeld je IVA-certificaat te halen online en/of wanneer je kunt inschrijven voor de bardiensten. Bekijk vooral de sheets van de ALV, zodat je weet wat er speelt.

Bestuursnieuws overzicht